Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, bireylerin grup üyelikleri ve sosyal statü, rol ve sosyal sınıf gibi sosyal hayatı etkileyen diğer faktörlerden etkilenen bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini inceleyen bir psikoloji dalı olarak açıklanabilir. Sosyal psikoloji, sosyal temasların tutumların, klişelerin, ayrımcılığın, grup dinamiklerinin, uyumun, sosyal biliş ve etkinin, benlik kavramının, iknanın, kişilerarası algı ve çekiciliğin, bilişsel uyumsuzluk ve insan ilişkilerinin gelişimi üzerindeki etkilerini inceler. Sosyal psikologların önemli bir kısmı sosyologlar olarak adlandırılır. Çalışmaları grubun davranışına daha fazla odaklanır ve bu nedenle mikro düzeyde etkileşimler ve sosyal değiş tokuşlar ve makro düzeyde grup dinamikleri ve kalabalık psikolojisi gibi durumları inceler. Tüm toplum için sosyal psikologlar önem taşır.