Tarih : 22 Temmuz 2020 Çarşamba


MADENLER MEYDANI İBB MOBİL BÜFE  HAKKINDA


Madenler Meydanı’nda büfe ve benzeri yerlerin açılması ile ilgili tüm yetki ve mesuliyet ilçe belediyesi olarak Çekmeköy Belediyesi’ne aittir. Bundan dolayı ücretli ya da parasız etkinliklerle meydanda etkinlik göstermek isteyen; şahıs, kurum ya da kuruluşların ilçe belediyesini yazılı olarak haberdar etmesi ve yazılı olarak izin alması gerekmektedir.


İBB tarafınca meydana konulmuş olan mobil büfenin etkinlik alanı ile ilgili kulaktan kulağa varsayımlar dolaşmasına karşın, yetkililer tarafınca kanuna uygun olarak bir müracaat yapılmamıştır. Kaldı ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin meydanlarda büfe işletmesi benzer biçimde bir görevi yoktur. Mevzu ile ilgili 17.07.2020 tarihinde İBB meclisinde görüşmeler olmuş fakat meclis tarafınca onaylanmayan bu işletmelerin İBB açısından da  kanuni dayanağı bulunmamaktadır. Hal bu şekilde olunca bir kamu kurumu olarak yasalara uygun olmayan bir faaliyete izin vermemiz beklenemez. Eğer bu mevzuda bugün açık bir kapı bırakırsak, değişik şahıs ve kurumların  kanuna aykırı hareket etme taleplerinin de yolunu açmış oluruz. 


11 senedir bazı sivil cemiyet kuruluşlarımıza destek olmak amacı haricinde, Madenler Meydanı’nda ticari işletmelerin tüm taleplerine halkımızın çıkarlarını gözeterek izin vermediğimizi ek olarak hatırlatmak isteriz.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi meydanlarda mobil büfe açabilme yetkisini alıp, yazılı olarak bizlere hem inşaat hem de besin güvenliği açısından işletme ruhsatı başvurusunda bulunmuş olduğu takdirde, hemşehrilerimizin azami faydası gözetilerek lüzumlu işlemler yapılacaktır.


Mevzu ile ilgili birkaç gündür yaşanmış olan süreç içinde İBB yetkilileri ile görüşmelerimizde tarafımıza sözel olarak; “Meydanda, üniversite tercih döneminde öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek bir çadır kurulacağı, büfenin de çadıra gelenlere ikramda bulunmak için kurulduğu,” ifade edilmiştir. Gençlerimizin geleceği ile ilgili mühim bir noktada yapılacak bu hizmete güçlük çıkarmak benzer biçimde bir niyetimizin olmadığını, yasal süreç gereği çadırın ve büfenin kurulacağı ve kaldırılacağı tarihlerin belediyemize yazılı olarak iletilmesi durumunda İBB ekiplerine destek olmak istediğimizi ilettik.


Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin karşı karşıya geldiği algısı oluşturan bu durumun bir an ilkin yasalara uygun şekilde çözüleceğine inanıyoruz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.