Dairenin sonucunda, iletişimin tespiti kararlarının arkasından alınan ses kayıtlarının Aziz Yıldırım tarafınca kabul edilmiş olduğu sadece Yıldırım’ın bu ikrarının hukuka uygun şekilde tespit edilmediği açıklandı. Kararda, bundan dolayı iletişimin tespiti kararlarının, suçun sübutunda kanıt olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Kararda, “Hukuka aykırı nitelikteki bu deliller dışlanarak mevcut delillerin değerlendirilmesi suretiyle Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun atılı şike ve teşvik primi suçlarından mahkumiyetlerine dair hükümlerin, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 323/1 maddesi gereğince iptali ve hükümlülerin isnat edilen suçlardan beraatlerine ilişkin mahalli mahkeme kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir.” denildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, öteki sanık Selim Kımıl hakkında Giresun FM’in sahibi Mustafa Cici’ye yönelik tehdit suçundan verilen mahkumiyet hükmünün temyizini de karara bağladı. Daire, Kımıl’ın avukatının temyiz istemini reddederek mahkumiyet kararını onadı.