Tarih : 9 Temmuz 2020 Perşembe

“ÇAMUR AT İZİ KALSIN” MAKSATLI ARAÇ İHALESİ YAYINLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Bazı gösterim organlarında, “tamamen yasalara uygun bir halde, hiçbir ihlal ve müdahalenin olmadığı Çekmeköy Belediyesi Vasıta İhalesi” çarpıtılarak;  gerçeklerle alakası olmayan, yayıncılık ilkeleri ve yasalara açıkça aykırı yorumlarla haberleştirilerek, gaziantep escort bir kamu kurumu olan Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nın itibarına gölge düşürülmek istenmektedir.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üstünden saydam bir halde meydana getirilen ihalede; “ihaleyi kaybeden tarafların, devletin belirlediği ve tüm başvurular için istisnasız eğer olmazsa olmaz evrakları hazırlamadığı, bu yüzden bir tek teklif vererek isimlerini kayıtlara geçirdiği fakat ihaleyi yasal olarak alamadıkları, bu yüzden bu firmaların yasal olarak itiraz hakları olmasına ve belediyenin bu süreci sonuna kadar beklemesine karşın bu haklarını kullanmadıkları,” benzer biçimde gerçeklere meydana getirilen haberlerde yer verilmemiştir. İhalenin bir tek sonucunu alarak gerçekleri çarpıtan bu şahıs ve kurumlar, yanıt hakkı doğmasına karşın Çekmeköy Belediyesi’ne söz hakkı vermemiştir.

Kamu menfaatini gözetmek mevzusunda 3 dönemdir hassasiyetle çalışan Çekmeköy Belediye Başkanlığı, gerçek dışı haberler karşısında yasal haklarını kullanmaktadır ve kullanmaya devam edecektir.

Gerçek dışı haber meydana getiren medya kuruluşlarına ve kişilere gönderilen tekzip metnini kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

TEKZİP METNİ

TV Kanalınızda/web sitenizde/gazetenizde 07.07.2020/08.07.2020 tarihinde gösterilen ….  İsimli program/gösterim; gerçeklerle alakası olmayan, yayıncılık ilkeleri ve yasalara açıkça aykırı olup, BİR KAMU KURUMU OLAN ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN İTİBARINA GÖLGE DÜŞÜRMEK maksadı taşımaktadır.

148,08 km2 yüzölçümlü, ortalama 265.000 sözü geçen Çekmeköy ilçesinde hizmet veren Belediye Başkanlığımızca; kamu hizmetlerini yerine getirebilmek adına binek oto, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, iş makinesi, çöp toplama araçları, park ve yeşil alanların bakımı için lüzumlu araçlar vb. hizmet araçlarının temin edilebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kiralama ihalesine çıkılmıştır.

27 (yirmi yedi) ay süreli vasıta kiralama ihalesi; ilgili müdürlükçe kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve 2019/348518 ihale kayıt numarası ile Kamu İhale Kurumu üstünden tüm Türkiye genelinde duyuru edilmiştir. İhaleye istekli olabilecekler tarafınca çeşitli itiraz dilekçeleri idaremize sunulmuş olup, tüm itiraz dilekçeleri idaremiz tarafınca ilgili kanun, yönetmelik ve bildiri hükümleri kapsamında incelenmiştir. İşbu itirazların ilgili meri mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ve ilgililere itirazlarının reddedildiği idaremizce bildiri edilmiştir. İtirazları reddedilen ihaleye istekli olabilecekler tarafınca Kamu İhale Kurumu’na itiraz yoluna başvurulmamış, herhangi bir dava da açılmamıştır.

Bu kapsamda 01.10.2019 – 31.12.2021 tarihlerini kapsayan vasıta kiralama ihalesi; 29.08.2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu ihaleye; üç istekli firmanın katılmış olduğu, katılan firmalardan ikisinin teklif zarfı içinde sunmuş olduğu tüm belgelerin fotokopi olduğu, geçici teminatlarının bulunmadığı ve bu durumun mer’i mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. Kamu hizmetlerini yerine getirebilmek adına binek oto, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, iş makinesi, çöp toplama araçları, park ve yeşil alanların bakımı için lüzumlu araçlar vb. hizmet araçlarına ilişkin ihale, teklif zarfını mevzuata uygun olarak hazırlamış ve geçici teminatı bulunan hâlihazırdaki yüklenici şirket üstünde kalmıştır.

Tarafınızca, Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nın itibarını zedeleyici, hücum durumunda gerçekdışı gösterim yapılmıştır. Basın özgürlüğü bir yönüyle halkı ilgilendiren haber ve görüşleri iletme özgürlüğü ise öteki yönüyle halkın bu informasyon ve görüşleri doğru ve gerçeğe uygun alma hakkıdır. Sadece söz mevzusu gösterim bakımından basın özgürlüğünden ya da gerçeğe uygun haber alma hakkından anlatmak mümkün değildir. Şundan dolayı ne yazık ki tekzibe mevzu gösterim, gerçek dışıdır ve kamuoyunun yararına ya da bilgisine mevzu teşkil edebilecek özellikte değildir. İşbu gerçek dışı gösterim, temelden yoksun, ispata muhtaç ve muğlak ifadelerle kamuoyunu yanıltma ve Çekmeköy Belediye Başkanlığı’nın itibarını ağır bir halde sarsma amacı gütmektedir.

Netice itibariyle, 07.07.2020/08.07.2020 tarihinde gösterilen ….. adlı program/gösterim yanıltıcı, aldatıcı olup, etkin bir demokrasi ve hizmet için olmazsa olmaz olan belediyecilik faaliyetlerini itibarsızlaştırmak ve etkisizleştirmek amacına yöneliktir.

Tekzip metninin 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında tekzibe mevzu programda aynı seviyede ve şekilde yayınlanmasını talep ederiz. Çekmeköy Belediye Başkanlığı adına zarar veren, hukuka aykırı gösterim hakkında yanıt ve düzeltme hakkımızın tarafınızca kullandırılmaması halinde tüm yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.